EPS

EPS - neboli elektronická požární signalizaceje je nedílnou součástí zabezpečení proti vzniku požáru a tvoří jednu s podstatných částí komplexní prevence požární ochrany.

Nutnost instalovat EPS v mnoha objektech vychází přímo zákonnými předpisy a požadavky norem dle zatřídění objektu.

Naše firma má bohaté zkušenosti s projekcí i instalací EPS.

Používáme hlavně systémy Labor Strauss a Lites.